ความพึงพอใจต่อร้านค้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประวัติความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ 3 เดือนล่าสุด 6 เดือนล่าสุด 12 เดือนล่าสุด ทั้งหมด
พอใจ 0 0 3 4
ปานกลาง 2 8 13 17
ไม่พอใจ 0 0 0 0
ความพึงพอใจต่อร้านค้า 0% 0% 100% 100%

สรุปความพึงพอใจของผู้ซื้อทั้งหมด

ผู้ซื้อ
ผู้ซื้อ/ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ
ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ/วันที่
วันที่

ไม่เปิดเผยชื่อ

-

31-12-2019
19:58

ไม่เปิดเผยชื่อ

-

28-10-2019
19:33

ไม่เปิดเผยชื่อ

ร้านค้าบริการดีมาก

17-10-2019
07:14

Choticha

ดีค่ะ แต่เขียนชื่อจริงเกือบนึกว่าของคนอื่น

09-04-2019
18:39

ไม่เปิดเผยชื่อ

ไม่มีค่ะ

25-02-2019
11:01