การจัดส่ง

ร้านค้านี้มีวิธีการจัดส่งดังต่อไปนี้

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จัดส่งแบบ ลงทะเบียน โดยคิดตาม "จำนวนสินค้ารวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 3-7 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
จำนวน (ชิ้น) ค่าจัดส่ง (บาท)
0 - 1 40.00
2 - 3 50.00
4 - 5 80.00
6 - 10 120.00
11 - 15 180.00
16 - 20 250.00
21 - 30 300.00
31 - 50 350.00
51 - ขึ้นไป 400.00
จัดส่งแบบ EMS โดยคิดตาม "จำนวนสินค้ารวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 3-5 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
จำนวน (ชิ้น) ค่าจัดส่ง (บาท)
0 - 1 70.00
2 - 3 100.00
4 - 5 150.00
6 - 10 200.00
11 - 15 250.00
16 - 20 300.00
21 - 30 350.00
31 - 50 400.00
51 - ขึ้นไป 500.00