ความพึงพอใจต่อร้านค้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประวัติความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ 3 เดือนล่าสุด 6 เดือนล่าสุด 12 เดือนล่าสุด ทั้งหมด
พอใจ 0 1 1 8
ปานกลาง 1 1 3 27
ไม่พอใจ 0 0 0 0
ความพึงพอใจต่อร้านค้า 0% 100% 100% 100%

สรุปความพึงพอใจของผู้ซื้อทั้งหมด

ผู้ซื้อ
ผู้ซื้อ/ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ
ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ/วันที่
วันที่

ไม่เปิดเผยชื่อ

ส่งไวมากครับ

18-04-2020
09:46

ไม่เปิดเผยชื่อ

โดยรวมดีค่ะ

15-05-2019
12:44

ไม่เปิดเผยชื่อ

สินค้าดีคะ

23-03-2017
09:36

ไม่เปิดเผยชื่อ

Ok

13-03-2017
11:38

ไม่เปิดเผยชื่อ

อยากติในการบรรจุหีบห่อของสินค้า อยากให้มีการบรรจุสินหนึ่งรอบด้วยถุงซิปหรือวัสดุชนิดอื่น ก่อนใส่ซองจดหมายส่งมา เพราะสินค้าอาจได้รับการเสียหาย จากการเปื้อนน้ำหรืออื่น ๆ ได้ ขอบคุณครับ

16-02-2017
22:13

อินทิกา

ได้รับสินค้าแล้วค่ะ ขอบคุณมากๆค่ะ

25-01-2017
13:28

ไม่เปิดเผยชื่อ

ดีมากค่ะ

03-07-2016
09:25

ไม่เปิดเผยชื่อ

-

13-01-2016
14:56