การจัดส่ง

ร้านค้านี้มีวิธีการจัดส่งดังต่อไปนี้

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จัดส่งแบบ ลงทะเบียน โดยคิดตาม "น้ำหนักรวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 3-7 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
น้ำหนัก (กิโลกรัม) ค่าจัดส่ง (บาท)
0.00 - 0.10 25.00
0.11 - 0.25 35.00
0.26 - 0.50 35.00
0.51 - 1.00 45.00
1.01 - 1.50 65.00
1.51 - 2.00 75.00
2.01 - ขึ้นไป 150.00
จัดส่งแบบ EMS โดยคิดตาม "น้ำหนักรวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 3-5 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
น้ำหนัก (กิโลกรัม) ค่าจัดส่ง (บาท)
0.00 - 0.10 45.00
0.11 - 0.25 45.00
0.26 - 0.50 55.00
0.51 - 1.00 65.00
1.01 - 1.50 88.00
1.51 - 2.00 95.00
2.01 - 2.50 135.00
2.51 - 3.00 155.00
3.01 - 3.50 175.00
3.51 - 4.00 195.00
4.01 - 4.50 225.00
4.51 - 5.00 250.00
5.01 - 5.50 280.00
5.51 - 6.00 315.00
6.01 - 6.50 325.00
6.51 - 7.00 360.00
7.01 - 7.50 375.00
7.51 - 8.00 395.00
8.01 - 8.50 430.00
8.51 - 9.00 460.00
9.01 - 9.50 495.00
9.51 - 10.00 520.00
10.01 - 11.00 550.00
11.01 - 12.00 570.00
12.01 - 13.00 585.00
13.01 - 14.00 600.00
14.01 - 15.00 620.00
15.01 - 16.00 630.00
16.01 - 17.00 640.00
17.01 - 18.00 650.00
18.01 - 19.00 665.00
19.01 - 20.00 680.00
20.01 - ขึ้นไป 1,000.00
จัดส่งด้วยร้านค้าเองโดย จัดส่งฟรี แบบพัสดุไปรษณีย์
โดยคิดตาม "น้ำหนักรวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 7 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
น้ำหนัก (กิโลกรัม) ค่าจัดส่ง (บาท)
0.00 - 1.00 35.00
1.01 - 2.00 50.00
2.01 - 3.00 65.00
3.01 - 4.00 70.00
4.01 - 5.00 80.00
5.01 - 6.00 95.00
6.01 - 7.00 120.00
7.01 - 8.00 135.00
8.01 - 10.00 170.00
10.01 - 12.00 200.00
12.01 - 15.00 250.00
15.01 - 20.00 300.00
20.01 - ขึ้นไป 350.00