ความพึงพอใจต่อร้านค้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประวัติความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ 3 เดือนล่าสุด 6 เดือนล่าสุด 12 เดือนล่าสุด ทั้งหมด
พอใจ 0 0 0 4
ปานกลาง 0 0 2 11
ไม่พอใจ 0 0 0 0
ความพึงพอใจต่อร้านค้า 0.0% 0.0% 0% 100%

สรุปความพึงพอใจของผู้ซื้อทั้งหมด

ผู้ซื้อ
ผู้ซื้อ/ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ
ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ/วันที่
วันที่

ไม่เปิดเผยชื่อ

พอใจในการสั่งสินค้า

30-08-2017
10:53

ไม่เปิดเผยชื่อ

..

24-07-2017
11:44

เฟื่องลัดดา

ถูกใจมากค่ะ ถ้าหมดแล้วจะสั่งซื้ออีกแน่นอน

07-02-2017
10:56

วีนณิศา

ดีคะ

27-01-2017
17:00

ไม่เปิดเผยชื่อ

เร็วทันใจมากค่ะ

08-05-2016
16:42