ความพึงพอใจต่อร้านค้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประวัติความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ 3 เดือนล่าสุด 6 เดือนล่าสุด 12 เดือนล่าสุด ทั้งหมด
พอใจ 0 0 2 90
ปานกลาง 2 6 22 251
ไม่พอใจ 0 0 0 1
ความพึงพอใจต่อร้านค้า 0% 0% 100% 98.9%

สรุปความพึงพอใจของผู้ซื้อทั้งหมด

ผู้ซื้อ
ผู้ซื้อ/ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ
ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ/วันที่
วันที่

ไม่เปิดเผยชื่อ

สินค้าใช้งานได้ดี. ส่งสินค้ารวดเร็วถูกต้อง

06-12-2019
15:38

ไม่เปิดเผยชื่อ

Good

02-10-2019
13:26

ไม่เปิดเผยชื่อ

หีบห่อสภาพเก่าแล้วฉีกขาด

04-07-2019
10:28

ไม่เปิดเผยชื่อ

คุณภาพสินค้าดี ส่งรวดเร็วค่ะ

10-06-2019
12:03

ไม่เปิดเผยชื่อ

ของได้ตามต้องการ หีบห่อดี

26-02-2019
15:21

อารยา

ส่งสินค้ารวดเร็วทันใจดีค่ะ

20-09-2018
10:39

คนธ์ทาทิพย์

ได้รับสินค้าตรงตามที่สั่ง สินค้าแพ็คอย่างดี

21-08-2018
23:57

ไม่เปิดเผยชื่อ

รวดเร็วดี แพคเกจดี คุณภาพโอเค

07-07-2018
20:28

ไม่เปิดเผยชื่อ

ส่งสินค้ารวดเร็วมากคะ

06-07-2018
15:30

ไม่เปิดเผยชื่อ

ส่งเร็วมากค่ะ ของเหมือนในรูป

17-02-2018
16:24