ความพึงพอใจต่อร้านค้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประวัติความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ 3 เดือนล่าสุด 6 เดือนล่าสุด 12 เดือนล่าสุด ทั้งหมด
พอใจ 13 34 86 4623
ปานกลาง 82 304 565 10225
ไม่พอใจ 4 6 12 298
ความพึงพอใจต่อร้านค้า 76.5% 85% 87.8% 93.9%

สรุปความพึงพอใจของผู้ซื้อทั้งหมด

ผู้ซื้อ
ผู้ซื้อ/ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ
ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ/วันที่
วันที่

ไม่เปิดเผยชื่อ

สินค้าตรงปก เครค่ะ

27-05-2019
21:19

ไม่เปิดเผยชื่อ

-

14-05-2019
14:47

ไม่เปิดเผยชื่อ

ส่งช้าเกินกำหนด

09-05-2019
09:21

ไม่เปิดเผยชื่อ

.

06-05-2019
10:25

พนิดา

ขอบคุณสำหรับการจัดส่งสินค้าค่ะ

03-05-2019
17:06

พนิษฐา

สินค้าน่ารักค่ะ

27-04-2019
16:21

อนุรักษ์

พอใช้

23-04-2019
14:05

เบียร์

ของไม่ส่ง พอยกเลิกก็ให้แนบนี้นั้น ปานนี้(บริษัท)ยังไม่มครติดต่อมาเลย

20-04-2019
15:04

ไม่เปิดเผยชื่อ

ส่งไม่ทัน คืนเงินก็ช้า

05-04-2019
11:42

ไม่เปิดเผยชื่อ

ถูกต้องครับ

03-04-2019
15:14