ความพึงพอใจต่อร้านค้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประวัติความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ 3 เดือนล่าสุด 6 เดือนล่าสุด 12 เดือนล่าสุด ทั้งหมด
พอใจ 14 64 115 4619
ปานกลาง 156 349 705 10168
ไม่พอใจ 4 4 13 296
ความพึงพอใจต่อร้านค้า 77.8% 94.1% 89.8% 94%

สรุปความพึงพอใจของผู้ซื้อทั้งหมด

ผู้ซื้อ
ผู้ซื้อ/ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ
ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ/วันที่
วันที่

เบียร์

ของไม่ส่ง พอยกเลิกก็ให้แนบนี้นั้น ปานนี้(บริษัท)ยังไม่มครติดต่อมาเลย

20-04-2019
15:04

ไม่เปิดเผยชื่อ

ส่งไม่ทัน คืนเงินก็ช้า

05-04-2019
11:42

ไม่เปิดเผยชื่อ

ถูกต้องครับ

03-04-2019
15:14

ไม่เปิดเผยชื่อ

อยากให้มีแบบเลือกแถบสีเสื้อได้

02-04-2019
18:56

ไม่เปิดเผยชื่อ

พอใจดี

02-04-2019
16:28

ไม่เปิดเผยชื่อ

Good

02-04-2019
01:20

รัตน์ตะวัน

สินค้าคุณภาพดี

01-04-2019
12:35

ไม่เปิดเผยชื่อ

คุณภาพสินค้า ตรงตามที่สั่งซื้อ

29-03-2019
15:18

ไม่เปิดเผยชื่อ

โดยรวมโอเค

26-03-2019
08:43

ไม่เปิดเผยชื่อ

ได้รับของช้านิดหน่อย มีบางอย่างไม่ได้ตามที่สั่งซื้อ แต่ได้รับเงินคืนครบ

25-03-2019
12:56