ความพึงพอใจต่อร้านค้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประวัติความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ 3 เดือนล่าสุด 6 เดือนล่าสุด 12 เดือนล่าสุด ทั้งหมด
พอใจ 0 1 1 16
ปานกลาง 0 0 1 32
ไม่พอใจ 0 0 0 0
ความพึงพอใจต่อร้านค้า 0.0% 100% 100% 100%

สรุปความพึงพอใจของผู้ซื้อทั้งหมด

ผู้ซื้อ
ผู้ซื้อ/ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ
ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ/วันที่
วันที่

ไม่เปิดเผยชื่อ

สินค้าคุณภาพดี และจัดส่งได้รวดเร็ว

29-09-2019
13:39

ไม่เปิดเผยชื่อ

ดี

17-03-2018
20:27

ไม่เปิดเผยชื่อ

จัดส่งไวมากครับ

27-02-2018
09:53

เจษฎา

ดีค่ะ

27-09-2017
19:11

น.ส ศิริลักษณ์

-

21-04-2017
06:07

นายณัฐสิทธิ์

ส่งเร็วมาก

21-07-2016
21:38

ยิ่งรัก

คุณภาพสินค้ายังไม่ถูกใจ

28-06-2016
13:47

ไม่เปิดเผยชื่อ

เค

19-06-2016
20:08

ณบดี

ส่งสินค้าเร็วครับ สินค้ามีคุณภาพ

14-06-2016
08:34

นายตฤณนกร

เร็วดีค่ะ

08-06-2016
14:05